درباره ما

همه جا شلوع و پرسر و صداست. فضای اینترنت هم از این قانون مستثنی نیست… سایت ما هم یکی از خانه های این فضای شلوغه. یکی از خانه های فارسی زبان در جهان گوگل. خانه ای با اسم رستانو به معنای رستگاری نو… رستانو را داریم تا در مورد آداب معاشرت و اجتماعی بنویسیم. موضوعی که سال هاست دغدغه مون بوده و  در تلاشیم مسیر صحیح ترویج رعایت آداب اجتماعی را پیدا کنیم.

ما ادعایی جز این نداریم که در حال یادگیری هستیم و دوست داریم آموخته‌های خود را با دوستانی که با ما هم دغدغه هستند، به اشتراک بگذاریم. بی‌شک، همراهی و پیشنهادات شما، به ما کمک شایانی خواهد کرد و ما می‌دانیم که تنها با کمک شما می‌توانیم، در جهت تحقق رویای مشترکمان که چیزی جز زندگی آگاهانه نیست، گام‌های مؤثر برداریم.

به امید تحقق رویایمان

حمید حدادی و شیوا مژدهی